Kıl Büyüme Dönemleri

Kıl Büyüme Dönemleri

Kıl kılıfının yapısı, kılın büyüme evresine göre farklılık gösterir. Kıl kılıfı döngüsel olarak büyüme, gerileme ve dinlenme evrelerini geçirir.

Kıl folikülünün ömrü 3 önemli evreye ayrılır.

  • Büyüme (Anagen) evre
  • Gerileme (Katagen, regresyon) evre
  • Dinlenme (Telogen) evre

Büyüme evre süresi vücudun farklı bölgelerinde değişirken, gerileme ve dinlenme evre süreleri tüm vücutta daha az farklılık gösterir. Erişkin saçlı derisinde, büyüme evresi en az 3 yıl, gerileme evresi 3 hafta ve dinlenme evresi 3 ay sürer. Herhangi bir zamanda, saçların % 84’ü büyüme, %2’si gerileme ve % 14’ü dinlenme evresindedir. İnsan hayatı boyunca her kıl kılıfının 10-20 kez büyüme dönemi geçirdiği tahmin edilmektedir. Büyüme evreleri süresince sadece kıl kılıfında değil aynı zamanda pek çok dokuda da değişmeler gözlenir. Damarlarda, kıl renk oluşumunda, sinirsel doku ve kök hücrelerde (matrikste) yeniden şekillenme olur.

Şekil 1.2: Kıl büyüme dönemleri 

1.4.1. Büyüme (Anagen) Evresi

Büyüme evresinin ilk başlama belirtisi, hücre bölünmesindeki artışla başlar. Hücre bölünmesi sürdükçe, kıl tohum (germinal) hücre yapısı gelişerek orta derinin içine doğru uzanan bir kanal oluşur. Böylelikle kıl soğanı (bulbus) oluşur. Kıl soğanının yapısı, kıl kılıfının üçte bir alt kısmını oluşturan en kalın bölgesidir. Büyüme evresinde, olgun kıl kılıfının kökü alt deride (subkutan dokuda) yer alır. Kök hücreler oldukça üretkendir. Her 24 saatte bir bölünerek kılı oluşturur. Büyüme evresindeki kıl, kıl köküne sıkıca bağlanır ve ancak kuvvetle çekildiğinde kökünden ayrılır. Kıl bulunduğu bölgeye göre büyüme süresini tamamlayana kadar hücre bölünmesi sürmektedir. Kıl büyüme evresini tamamladıktan sonra kıl kılıfında programlanmış hücre ölümü (apoptozise) gerçekleşir. Daha sonra kıl gerileme (katagen) evresine girer.

1.4.2. Gerileme (Katagen) Evresi

Kıl tüm uzunluğunu kazandıktan sonra, melanin üretiminin bitişi ile birlikte bu evre başlar. Gerileme evresinde kök hücredeki keratinositlerinin çoğalması bir anda kesintiye uğrar. Dermal papillanın ucu kısalır ve medulla iliğini şekillendiren kök hücreler kaybolur. Aslında, alt kısımda halâ büyümekte olan kıl bulunmaktadır. Fakat kıl yapı olarak iliksizdir, beyaz ya da açık renklidir. Daha sonra papilla yapısı kısalır.

Artık yeni hücre gelişimi olmamasına karşın korteks lif hücreleri kıl soğanından (bulbus) yukarı doğru ilerlemeye devam ederek boynuzsulaşmış kılı oluşturur. Kıl soğanında gerileme olur. Bu dönemde kıl, kıl soğanından tamamen ayrılır. Kıl soğanı yalnızca dış kök kılıfından ibarettir. Bundan sonraki aşama ise, kıl kılıfının yapılanmasıdır. Gerileme evresindeki kılın tohum hücre(germinal) kesesine bağlandığı yerde kıl soğanı tekrar yapılanır. Tohum hücre kesesi, kıl soğanını çevreleyen iki ya da üç katlı tohum hücre gurubudur. Bu hücreler, gelecek kılın tohumlarıdır ve dinlenme evresinin en önemli bölümüdür.

1.4.3. Dinlenme (Telogen) Evresi

Bu evrede kıl yukarı doğru çıktığından kılın deri içindeki boyutu kısalır. Kıl kılıfının alt ucu yağ bezinin hemen altındadır. Kıl tohum hücreleri kıl kılıfının tabanında yeni kıl oluşumuna devam eder. Oluşan yeni kıl eski kılı iterek dökülmesine yardımcı olur. Kimi zaman yeni oluşan kıl eski kılı itmeden yan tarafından bir yol bularak deri üstüne çıkar. Bu oluşum yağlı deride daha kolay olabilirken, kuru deride kıl dönmelerine rastlanabilir. Dinlenme evresinin sonunda kıllar kendiliğinden dökülür.

1.4.3.1. Kalıcı Epilasyonda Kıl Büyüme Döneminin Önemi

Kalıcı epilasyon ancak büyüme evresindeki kıllarda etkili olur. Gerileme ve dinlenme evresindeki kılların kıl kılıfı yok olmaz. Bu nedenle epilasyon uygulama aralıklarının çok iyi ayarlanması gerekir.

Genel olarak, yüzdeki tüylerin % 75’i büyüme (anagen) evresinde, % 25’i dinlenme (telogen) evresindedir. Bundan da anlaşılacağı gibi, yüz tüylerinin epilasyonu için daha geniş bir zaman seçeneği bulunur. Vücut tüylerinde ise durum tersidir; % 25 büyüme, % 75 dinlenme döneminde olurlar.

Büyüme evre süresi vücutta bölgeden bölgeye değiştiği gibi, kişiden kişiye de değişir. Bu nedenle epilasyon uygulama aralıklarının kişiye özel ayarlanması gerekir. Aksi takdirde yapılacak işlemler zaman kaybından ve müşterinin oyalanmasından başka sonuç

Call Now Button 0501 131 63 05